Projekt och utställningar


Vernissage Ljusgården

Installation view

Min utställning...

"det där med gardiner... det håller jag inte på med... det finns viktigare saker."

Samtal om livet och döden med åtta kvinnor över sextio; är en installation som bygger på intervjuer och fotografier samt en video.

Åren mellan sextio och sjuttio är spännande, det innebär för de flesta en stor förändring. Någonting tar slut och någonting nytt börjar. Det är just övergången till något annat som intresserar mig. Jag ville därför undersöka vad som händer när man blir äldre, går i pension och inte längre har arbetet att luta sig mot?

För drygt ett år sedan bestämde jag mig för att samtala med/intervjua äldre erfarna kvinnor i min egen ålder. Jag valde ut åtta kvinnor mellan sextioett och sjuttioett. Alla med olika bakgrund, som haft eller fortfarande har olika yrkesroller, men som nu lämnat eller snart ska lämna arbetet. Jag ville samtala om livet efter sextio, hur de ser på sig själva, sitt arbetsliv och hur de ser på och upplever hur det är att gå i pension. Vad som är och blir viktigt i livet när det gäller t ex relationer och hur de ser på resten av sitt liv och på döden.

Arbete är för många människor lika med identitet. Genom arbete får man bekräftelse och blir något och någon. Om vi inte arbetar får vi mycket tid. Tid till vad? De flesta av oss vill känna att de ändå behövs. Att sluta arbeta kan därför vara svårt för många. Andra ser bara fördelarna med att vara äldre, man äger sin tid, man är mer avslappnad, självsäkrare och mer prestigelös.

Jag vill med detta synliggöra en grupp i samhället som normalt inte kommer så mycket till tals och försöka ge röst åt några äldre erfarna kvinnor och deras kloka tankar om livet och döden.

December 2013

Britt Hillbom

4 mars 2006
Vernissage Ahlbergshallen, Östersund. Klicka här för att se ett foto från ett av rummen.

Beware of the dog 2006

Klicka här för att se några bilder.

26 november 2005
Vernissage Nelimarkka Museum, Alajärvi, Finland. Samarbetsprojekt "As we see it" med Liisa Malkamo och Mia Damberg. Klicka här för att se ett urval av mina verk.

5 november 2005
Klicka här för att se några bilder från utställningen på Grafiska Sällskapets Galleri, Stockholm.

22 september 2005
Klicka här för att se några bilder från videoinstallationen "Banta med Caffe Latte" under By Side Sidewalk festivalen 9-11 september 2005 i Umeå.